Piękna
Niepodległa
Konkurs plastyczny z pasją

Nagrody

 • Atrakcyjne nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce otrzymają laureaci I etapu konkursu w każdej ze spółek grupy Kapitałowej oraz trzej finaliści wybrani spośród laureatów w II etapie konkursu.

 • W I etapie nagrody konkursowe określane są przez Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej TF Silesia

 • W II etapie nagrody konkursowe określane są przez zarząd Towarzystwa Finansowego Silesia:

 • Pierwsze miejsca:  notebooki marki Apple,

 • Drugie miejsca: tablety marki Apple,

 • Trzecie miejsca: smartfony.

 • Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

 • Wszystkim Uczestnikom Konkursu Spółki zapewniają pamiątkowe upominki.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
 • A
 • A+
 • A++