PIĘKNA NIEPODLEGŁA Miedzypokoleniowy Konkurs Plastyczny

Zapraszamy Pracowników spółek Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia i ich rodzin do realizacji wspólnego projektu w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski.  Inspirując się wskazanym tematem, uczestnicy konkursu na podstawie swoich uczuć, skojarzeń i przemyśleń wynikających z wiedzy historycznej, wyobraźni oraz znajomości kraju i regionu powinni złożyć prace plastyczne, fotograficzne lub animacje komputerowe.
Zachęcamy do wspólnej pracy twórczej w rodzinach.

 więcej o grupie kapitałowej

 

Gdzie złożyć prace i do kiedy

 • Prace składamy na adres biura Zarządu Spółki, w której pracuje autor lub członek jego rodziny z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Piękna Niepodległa” ze wskazaniem powiązania rodzinnego pracownika Spółki
 • Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 31.10.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego)

 • szczegółowe informacje w zakładce Regulamin

Nagrody

 • Nagrodzone w konkursie zostaną trzy pierwsze miejsca w I etapie oraz  trzy pierwsze miejsca w II etapie. Za każde z tych miejsc zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

 • W I etapie nagrody konkursowe określane są przez Zarządy Spółek Zależnych.

 • W II etapie nagrody konkursowe określane są przez zarząd Towarzystwa Finansowego Silesia :

  Pierwsze miejsca:  Notebooki marki Apple,

  Drugie miejsca: Tablety marki Apple,

  Trzecie miejsca: Smartfony.

 

TF Silesia logo
Torpol logo
Victoria logo
Sefako logo
Walcownia Rur Silesia logo
FEZ logo
IASE logo

Aktualności

Otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości“ – SEFAKO 

październik, 14, 2018

Otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości“ – SEFAKO 13 października 2018

Trochę Historii o Niepodległej 

październik, 01, 2018

Jak to w końcu z tym 11 Listopada było, historia o niepodległej i jej świętowaniu

Niepodległość w Polskim Radiu 

październik, 01, 2018

Zachęcamy do Ciekawej lektury związanej z 100 leciem odzyskania niepodległości zaprezentowanej przez Polskie Radio S.A.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
 • A
 • A+
 • A++