PIĘKNA NIEPODLEGŁA Miedzypokoleniowy Konkurs Plastyczny

Zapraszamy Pracowników spółek Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia i ich rodzin do realizacji wspólnego projektu w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski.  Inspirując się wskazanym tematem, uczestnicy konkursu na podstawie swoich uczuć, skojarzeń i przemyśleń wynikających z wiedzy historycznej, wyobraźni oraz znajomości kraju i regionu powinni złożyć prace plastyczne, fotograficzne lub animacje komputerowe.
Zachęcamy do wspólnej pracy twórczej w rodzinach.

 więcej o grupie kapitałowej

 

Gdzie złożyć prace i do kiedy

 • Prace składamy na adres biura Zarządu Spółki, w której pracuje autor lub członek jego rodziny z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Piękna Niepodległa” ze wskazaniem powiązania rodzinnego pracownika Spółki
 • Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 31.10.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego)

 • szczegółowe informacje w zakładce Regulamin

Nagrody

 • Nagrodzone w konkursie zostaną trzy pierwsze miejsca w I etapie oraz  trzy pierwsze miejsca w II etapie. Za każde z tych miejsc zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

 • W I etapie nagrody konkursowe określane są przez Zarządy Spółek Zależnych.

 • W II etapie nagrody konkursowe określane są przez zarząd Towarzystwa Finansowego Silesia :

  Pierwsze miejsca:  Notebooki marki Apple,

  Drugie miejsca: Tablety marki Apple,

  Trzecie miejsca: Smartfony.

 

TF Silesia logo
Torpol logo
Victoria logo
Sefako logo
Walcownia Rur Silesia logo
FEZ logo
IASE logo

Aktualności

Życzenia Świąteczne 

grudzień, 20, 2018

Życzenia Świąteczne

Finał międzypokoleniowego konkursu plastycznego „Piękna Niepodległa” 

grudzień, 06, 2018

Finał międzypokoleniowego konkursu plastycznego „Piękna Niepodległa”

Wystawa „Ojcowie Niepodległości“ dojechała do WZK Victoria 

grudzień, 05, 2018

Wystawa „Ojcowie Niepodległości“ dojechała do WZK Victoria

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
 • A
 • A+
 • A++